Prawnik radzi. POMAGASZ UCHODŹCOM? MOŻESZ ZAPŁACIĆ MNIEJSZY PODATEK

0
204

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH.
KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW SĄ KOSZTY WYTWORZENIA LUB CENA NABYCIA RZECZY LUB PRAW, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE JAKO DAROWIZNA ORAZ KOSZTY PONIESIONE Z TYTUŁU NIEODPŁATNEGO ŚWIADCZENIA na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
DAROWIZNY I NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA – PRZEKAZANE/ŚWIADCZONE W OKRESIE OD 24.02.2022 r. DO 31.12.2022 r.:

➡

Organizacjom NGO

➡

Jednostkom samorządu terytorialnego

➡

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

➡

Podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium RP lub Ukrainy

Fundacja Dobrej Rady - najlepsza pomoc dla katolika w potrzebie
Potrzebujesz porady psychologa? Zadzwoń: tel. 505 397 265
Więcej informacji na stronie Potrzebujesz pomocy

Wspieraj nasze działania
nr konta 70 8923 0008 0131 4079 2012 0001
Fundacja Dobrej Rady
ul. Szkolna 2, 07-308 Nowa Osuchowa
Tytułem: Darowizna na cele statutowe

IBAN: PL70892300080131407920120001
SWIFT: POLUPLPR