Nasz Zespół

aNNA wASIUKIEWICZ

Kilkanaście lat temu zorientowałam się, że psychologia jakiej mnie uczono i jaką praktykowałam, jest niezgodna z katolicką wiarą, która stała się dla mnie bardzo ważna. Zaczęłam zgłębiać ten temat, co zaowocowało wydaniem dwóch książek i wielu publikacji w czasopismach. Jeździłam z wykładami po Polsce, a spotkania z ludźmi skrzywdzonymi przez psychoterapie coraz bardziej utwierdzały mnie w krytycznym spojrzeniu na psychologię współczesną. Powstał więc pomysł pomocy ludziom, którzy nie chcą korzystać z terapii obecnych na rynku, ze względu na ich znikomą skuteczność lub szkodliwość. Zajęłam się studiowaniem filozofii klasycznej i myśli świętego Tomasza z Akwinu i odnalazłam tam uniwersalne prawdy dotyczące człowieka. W ten sposób odkryłam psychologię racjonalną i próbuję ją wcielać w życie.

Anna Wasiukiewcz ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja wychowawcza i studia podyplomowe w zakresie Psychologii Sportu na warszawskiej AWF. Pracowała ze sportowcami, z dziećmi w placówkach opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, a także w placówkach socjoterapeutycznych. Autorka książek „Psychologia jak religia. Religia jak psychologia” oraz „Niebezpieczna psychologia.” Współpracuje z miesięcznikiem „Egzorcysta”. Fundatorka i prezes Fundacji Dobrej Rady.

Justyna Truszkowska

Bycie psychologiem jest moim powołaniem i jednocześnie pasją. Już podczas studiów, wśród ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne, spotykałam osoby opętane i zniewolone demonicznie. Doświadczenie i wiedza osób mnie otaczających, między innymi: wierzących specjalistów oraz księży egzorcystów, dała mi pewność, iż sama wiedza psychologiczna bywa niewystarczająca. Patrzenie na człowieka jako istotę pozbawioną sfery duchowej oraz wykluczenie oddziaływania wpływów demonicznych na psychikę ludzką, jest poważnym błędem i zaniedbaniem współczesnej psychologii akademickiej. To nie kwestia wiary bądź jej braku, to kwestia wiedzy, samorozwoju i doświadczenia. Żywa relacja z Chrystusem pomaga mi we właściwym rozeznawaniu podłoża problemów osób mi powierzonych, a także jest najważniejszą wartością w moim życiu.

Justyna Truszkowska ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.
Specjalności: psychologia kliniczna człowieka dorosłego; psychologia organizacji pracy, zarządzania i marketingu. Doświadczenie zdobywała w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, udzielała wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym szeroko rozumianym kryzysem, i ich bliskim, także w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Obecnie jest związana z pracą w oświacie, z młodzieżą w szkole średniej oraz prowadzi własną działalność gospodarczą (poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia dla pracowników małych przedsiębiorstw). Pisuje artykuły dla prasy katolickiej.

Joanna Modrzewska

Adwokat, absolwentka studiów prawniczych Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Już w trakcie odbywania studiów prawniczych pracowała dla Akademickiego Biura Porad Prawnych, gdzie pomagała najuboższym rozwiązać ich problemy rodzinne.
Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym, w szczególności aktualną praktyką stosowania tymczasowego aresztowania oraz w prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, które zdobywała jako asystent sędziego.

Obecnie prowadzi samodzielnie kancelarię adwokacką, a także jest analitykiem w Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Współautorka m.in. poradnika dotyczącego pochówku dziecka utraconego przed narodzeniem. Ponadto współpracuje z matkami, które dotknęła utrata dziecka. Walczy z nieprawidłowościami związanymi z opieką okołoporodową w szpitalach.

monika wawrzaszek-figiela

Około 2013 roku pojawiło się w moim sercu pragnienie założenia Ośrodka Dla Kobiet będących w trudnych momentach swojego życia. Idea ta przetrwała mimo różnych prób i doświadczeń oddalających jej realizację.
Ośrodek symbolizuje pomoc kompleksową- uwzględniając nie tylko sztab lekarzy, psychologów, ale również (i przede wszystkim) możliwość rozwoju duchowego w oparciu o ponadczasowe, wartości chrześcijańskie. Miałoby być to również miejsce otwarte na wymianę wiedzy, kontakt z prawdziwą sztuką, oraz naturą. Wizja i pomysł powstał podczas biegania po leżajskim lesie. Bardzo ważny jest dla mnie kontakt z naturą. Bardzo ważne jest dla mnie wspieranie osób w odkrywaniu ich talentów i zasobów. Bardzo ważne jest dla mnie niesienie mądrej pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie.
Uważam, że większość osób w życiowych trudnościach i kryzysach nie potrzebuje długookresowych terapii. Potrzebuje czasu miejsca i przestrzeni gdzie można się wzmocnić w oparciu o rzetelną wiedzę. Moim celem jest: mobilizować ludzi do samodzielnego myślenia, autorefleksji i pracy
nad sobą, poszerzanie w nich granic zdrowego rozsądku, pobudzanie sprawczości, i mobilizowanie do życia opartego na wartościach. Jestem psychologiem, dla którego ważna jest wszechstronna wiedza o świecie, i dobro mojego kraju – Polski.

Monika Wawrzaszek-Figiela ukończyła wydział psychologii na krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,, specjalizacja kliniczna. Pracuje jako psycholog i diagnosta w publicznych i prywatnych placówkach zdrowotnych na terenie Warszawy. Prowadzi szkolenia i wykłady profilaktyczne, współpracuje z placówkami oświatowymi i biznesem. Ma bogate doświadczenie w indywidualnej pracy z dorosłymi i młodzieżą.

Magdalena Mickiewicz

Adwokat i mediator.  Od 2013 r. jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. W swojej praktyce prowadzi również sprawy sądowe klientów anglojęzycznych.

Jest członkiem inicjatywy obroncy.org i współautorką poradnika prawnego dla służb mundurowych.

Mecenas Mickiewicz posiada również niezwykle bogate doświadczenie oraz wyczucie w zakresie spraw rodzinnych.

„W sprawach rodzinnych dostrzegam bezwzględność niektórych prawników. Dlatego stworzyłam projekt Obrońca Kobiecym Okiem. Ta kobieca wrażliwość niech stanowi alternatywę dla bezrefleksyjności i braku doświadczenia życiowego niektórych przedstawicieli zawodów prawniczych”.

wiktoria juszczel

Magister nauk o rodzinie ze specjalnością mediacje na warszawskim UKSW. Autorka bajek dla dzieci i książki „Biedronka szuka przyjaciela”. Bajkoterapeutka, pomysłodawczyni i propagatorka metody Bajkokuracja. W Fundacji człowiek od wszystkiego. Stronę zrobi, artykuł przeredaguje, posta napisze.

Zapraszam na moją stronę: juszczel.pl