Artykuły

Problemy wychowawcze – kontakty społeczne

Sprawiedliwość polega na takim usprawnieniu woli, aby człowiek mógł zawsze w swoim postępowaniu respektować prawa innych ludzi. Cnota sprawiedliwości jest najważniejszą cnotą regulującą stosunek jednostki do jej społecznego otoczenia. Wykracza poza indywidualne potrzeby i wychodzi naprzeciw innym ludziom, z którymi człowiek pozostaje w jakiejś zależności. Innymi słowy sprawiedliwość polega na tym aby oddać każdemu to […]

Problemy wychowawcze – kontakty społeczne Read More »

Problemy wychowawcze – Brak cnoty męstwa

Męstwo jest cnotą, która ma na celu pobudzać i motywować do wytrwałości, do tego aby człowiek nie cofał się w obliczu trudności, aby niepowodzenia nie powodowały u jego zniechęcenia. Na widok lub w przewidywaniu niebezpieczeństwa rodzi się w człowieku naturalny odruch ucieczki. Męstwo ma za zadanie za pomocą woli i rozumu opanować te pierwsze poruszenia.

Problemy wychowawcze – Brak cnoty męstwa Read More »

Problemy wychowawcze – brak umiarkowania

Godność osobista odnosi się do świadomości rozumowego charakteru naszej natury, z czego wprost wynika możliwość panowania nad pożądaniami zmysłowymi i kierowania się w działaniu nie tylko popędami i instynktami, ale przede wszystkim czynnikami racjonalnymi, co odróżnia nas od zwierząt. O istnieniu wrodzonej godności osobistej każdego człowieka świadczy wrodzony odruch wstydu, który pojawia się wtedy, gdy

Problemy wychowawcze – brak umiarkowania Read More »

Problemy wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi.

Wychowanie to praca nad duszą i usprawnianie jej władz jakimi są rozum i wola, oraz kontrolowanie pamięci i wyobraźni. Jest to nauczenie dziecka umiejętności samoregulacji i samokontroli, tak aby nie było podatne na manipulacje i niewłaściwe wpływy otoczenia, aby umiało korzystać z rozumu i panować nad swoimi emocjami, popędami czy nastrojami. Chodzi o ukształtowanie zrównoważonego,

Problemy wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi. Read More »

Jak ćwiczyć silną wolę

Główną rolę w kształceniu charakteru odgrywa wola. W pierwszej więc kolejności należy nauczyć się „chcieć”, zdecydować się na mocny akt woli. Bez takiego kategorycznego postanowienia praca nad sobą będzie podlegać ciągłym wahaniom, częstym upadkom, a wreszcie zakończy się zniechęceniem. Słabą wolę zatrzymuje pierwsza napotkana przeszkoda, czasami bardzo niewielka. Czasem wystarczy przezwyciężyć tę pierwszą przeszkodę, aby

Jak ćwiczyć silną wolę Read More »

Rozproszenie

Modna dziś wielozadaniowość jest uznawana za bardzo pożyteczną umiejętność. Czy jednak rzeczywiście człowiek rozproszony na wiele zadań, nieustannie kontaktujący się z wieloma osobami, rozdarty na wiele dążności w wielu kierunkach, zajęty dużą ilością spraw rzeczywiście lepiej funkcjonuje w rzeczywistości, która jak się wydaje taki właśnie tryb narzuca? Człowiek rozproszony zajmuje się wieloma sprawami jednocześnie i

Rozproszenie Read More »

Depresja? a może…

Coraz częściej słyszymy o osobach cierpiących z powodu obniżonego nastroju lub też sami zmagamy się z objawami, które mogą świadczyć o depresji.Przygnębienie, smutek, płaczliwość, niezdolność do odczuwania przyjemności, bezsenność, zmęczenie, rozdrażnienie, pogorszenie pamięci i koncentracji… Brzmi znajomo? Lista objawów mogłaby być zapewne dużo dłuższa… Z nadzieją udajemy się więc do lekarza po pomoc, jednak okazuje

Depresja? a może… Read More »

Rozeznawanie duchów – duch ludzki

Istnieją trzy rodzaje duchów, z którymi człowiek ma do czynienia w swoim życiu: duch Boży, szatański i ludzki. Niezmiernie ważną rzeczą jest umieć odróżniać skąd pochodzą nasze skłonności, pragnienia, motywacje. W tym celu należy bliżej przyjrzeć się działaniu tych trzech rodzajów „Inspiracji”. Na początek duch ludzki, który jeśli się nim kierujemy może wiele szkód wyrządzić

Rozeznawanie duchów – duch ludzki Read More »

Odkrywanie głównej namiętności

Rozpoczynając pracę nad sobą i kształtowanie silnego charakteru powinniśmy bliżej przyjrzeć się samemu sobie, stanąć w prawdzie i poznać zarówno mocne jak i słabe strony. Niezwykle ważne jest aby takie uważne obserwowanie siebie rozpocząć od rozpoznania głównej namiętności, która jest przyczyną i źródłem wszystkich lub większości naszych upadków. Nie jest to zadanie łatwe i wymaga

Odkrywanie głównej namiętności Read More »