O fundacji

Fundacja Dobrej Rady swoją działalność rozpoczęła w lipcu 2020 roku. Jej głównym celem jest wsparcie psychologiczne dla osób wierzących. W swojej działalności patrzymy na człowieka, jako na jedność psychofizyczną i duchową. Opieramy się na założeniach psychologii racjonalnej. Współpracują z nami specjaliści: psychologowie, prawnicy, mediatorzy rodzinni.

Sprawdź, jak możesz na nas liczyć!

Zajmujemy się:

 • diagnostyką i pomocą dla dorosłych oraz dzieci;
 • problemami emocjonalnymi;
 • depresją;
 • zaburzeniami emocjonalnymi;
 • uzależnieniami;
 • kryzysami;
 • pomocą w rozeznaniu powołania;
 • problemami wychowawczymi.
Poznaj nasze metody!

Prowadzimy:

 • zajęcia grupowe;
 • warsztaty rozwojowe;
 • konsultacje indywidualne;
 • warsztaty z rodzinami.
Zobacz, co mamy w planach!
 • prowadzenie ośrodków pomocy psychologicznej, organizowanie kilkudniowych turnusów mających na celu wyciszenie, uporządkowanie życia i uzyskanie wsparcia, konsultacje indywidualne, a także zajęcia warsztatowe, grupowe;
 • diagnostyka i pomoc psychologiczna w poradniach stacjonarnych w dużych miastach;
 • ogniska rodzinne, miejsca pobytu dla dzieci z rodzicami, wsparcie w wychowaniu, budowanie wzajemnych relacji, wspólne spędzanie czasu;
 • organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów dotyczących psychologii racjonalnej na terenie całej Polski
 • teleporady psychologiczne.