Uzależnienie od pornografii – jak z nim walczyć?

Pornografia jest obecnie powszechnie dostępna dzięki możliwościom technologicznym, takim jak internet. Sięgają po nią coraz młodsze dzieci, nie tylko chłopcy, ale także dziewczynki. Oglądanie treści pornograficznych zwykle wiąże się z masturbacją, która staje się plagą dzisiejszych społeczeństw. Jest to najczęściej wyznawany przez młode osoby w konfesjonałach grzech ciężki, a o uzależnienie od pornografii jest bardzo łatwo.

Uzależnienie od pornografii

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z pornografią jest możliwość uzależnienia od niej. Uzależnia bardzo łatwo i szybko. Pornografia i towarzysząca jej masturbacja stają się metodą na rozładowanie stresu, sposobem na nudę i pozbycie napięcia. Dowiedziono, że regularne oglądanie pornografii może prowadzić do problemów z koncentracją, relacjami interpersonalnymi, a nawet utratą kontroli nad swoim życiem seksualnym. Niektórzy ludzie mogą znaleźć się w pułapce, w której stają się zależni od pornografii jako jedynej możliwej i satysfakcjonującej formy stymulacji seksualnej. Wynikiem tego będzie nieumiejętność stworzenia trwałej relacji z drugą osobą. Następuje degradacja wizerunku kobiet. Pornografia często przedstawia kobiety w uprzedmiotowiający sposób, co prowadzi do negatywnych skutków społecznych. Konsumowanie pornografii, zwłaszcza nałogowe i kompulsywne, wpływa na percepcję seksualną i postawy względem kobiet, oczekiwania wobec nich oraz wzorce zachowań. Przyczynia się bowiem do wzrostu przemocy wobec kobiet, braku szacunku i niemożności ukształtowania prawidłowych postaw męskich, niezbędnych do stworzenia rodziny, takich jak odpowiedzialność, opiekuńczość, zapewnienie kobiecie i dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Zamyka w egoizmie i uniemożliwia otwarcie na prawdziwe relacje.

Wpływ pornografii na psychikę

Badania pokazują, że częste oglądanie pornografii może wpływać na psychikę jednostki. Osoby, które regularnie korzystają z pornografii, często doświadczają problemów z samooceną, poczuciem własnej wartości, lęków, depresji i problemów emocjonalnych. Coraz więcej osób zgłaszających się do gabinetów psychologicznych jest uzależnionych od pornografii od dzieciństwa i nie potrafi poradzić sobie z dorosłym życiem.

Złe podejście psychologów do do tematu pornografii może jeszcze bardziej zaszkodzić

Niestety niejednokrotnie takie osoby nie otrzymują właściwej pomocy i słyszą od terapeutów, że masturbacja to dobry sposób na rozładowanie napięć i stresów i nie trzeba mieć w związku z tym poczucia winy. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Tu nie potrzebna jest terapia, ale walka. Walcząc z grzesznym nałogiem wracamy do równowagi i odzyskujemy wolność i umiejętność decydowania o sobie. Uporczywe trwanie w grzechach o charakterze seksualnym zawsze skutkuje zniewoleniem umysłu, a często wycofaniem się, nadmiernym lękiem i obniżonym nastrojem, albo przeciwnie drażliwością, agresją, brakiem równowagi emocjonalnej

Uzależnienie od pornografii – sposoby walki

Aby skutecznie walczyć z nałogiem potrzebujemy silnej woli i wsparcia w postaci Łaski Bożej. Dlatego zawsze zaczynamy od modlitwy, codziennego rachunku sumienia, spowiedzi i częstej Komunii Świętej. Dobrze też mieć stałego spowiednika, który będzie wprowadzony w szczegóły naszych zmagań. Dopiero tak uzbrojeni możemy podejmować walkę z pokusami, wdrażając ludzkie metody:

  • unikając bliskich okazji do grzechu,
  • selekcjonując treści którymi się karmimy
  • odrzucając pokusy gdy tylko się pojawią,
  • nie wchodząc z pokusami w dialog.
  • nie dopuszczając do bezczynności i nudy
  • znajdując inne, bezpieczne metody pozbywania się stresu i napięcia
  • czytając duchowe lektury
  • wychodząc poza egoizm, robiąc coś dla innych