Manipulacja

Manipulacja to oszukanie rozumu, to celowe wykorzystanie stanu zamroczenia umysłu. Są tacy, którymi manipulować jest łatwiej i tacy, którzy potrafią oprzeć się najbardziej wyrafinowanym manipulacjom. Od czego to zależy? Nasze umysły bywają zaciemnione z różnych powodów. Najważniejsze z nich to:

  1. nieumiejętność lub niedostrzeganie potrzeby kontrolowania emocji. Głównym winowajcą jest tutaj lęk, który wymyka się spod kontroli i powoduje nerwice i stany lękowe, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia nastroju. Lęk potrafi do tego stopnia zaciemnić umysł, że człowiek traci motywację do jakiejkolwiek aktywności, także poznawczej. Przestaje dociekać, przestaje oceniać, obojętnieje na prawdę. Nie potrafi ocenić właściwie sytuacji, ani podjąć dobrej decyzji. Nie może w pełni korzystać ani ze swego rozumu ani z wolnej woli. Podobne działanie ma nieopanowany gniew, zazdrość, zawiść. To emocje, które bardzo skutecznie zaciemniają i nie pozwalają dostrzegać faktów, ani formułować zdrowych sądów.
  2. Życie w grzechu, nałogi, złe nawyki i poczucie winy z tym związane skutecznie zaciemniają rozum i blokują wolną wolę – prawdziwie zniewalają. Szczególnie grzechy o charakterze zmysłowym, seksualnym. Człowiek zainfekowany grzechem nieczystości zachowuje się jak ślepiec, który nie potrafi ocenić własnego położenia i znaleźć drogi wyjścia. Najczęściej nie dostrzega także zależności przyczynowo skutkowej pomiędzy własnym przywiązaniem do grzechu, a trudnościami wewnętrznymi i kryzysami jakie przeżywa
  3. Lenistwo intelektualne, kierowanie się w życiu schematami, bazowanie na wątpliwych autorytetach, wygodnictwo i zmysłowość. Człowiek nieustannie dążący do przyjemności, do zaspokajania swoich potrzeb i zachcianek, staje się otępiały, nie poszukuje prawdy, wszystko przyjmuje “na słowo”, płynie biernie z prądem i nawet do głowy mu nie przyjdzie że można żyć inaczej. Nieużywany rozum powoli zanika.

Wydostanie się z takiego zaklętego kręgu jest szalenie trudne, bo przecież zaciemniony umysł nie będzie sygnalizował takiej potrzeby, a zniewolona wola nie podejmie takiej próby. Potrzeba pomocy z zewnątrz, albo w postaci jakiegoś trudnego wydarzenia, albo w postaci spotkanych na drodze ludzi. Potrzeba w pierwszej kolejności wstrząsu, a potem żmudnej pracy nad sobą, uporządkowania swojego wnętrza i nauczenia się na nowo używania rozumu.

Zaciemniony umysł i zniewolona wola to doskonały materiał dla wszelkiej maści manipulatorów, tych podrzędnych, domowych i tych globalnych, światowych. Warto więc podjąć każdy trud aby ratować swój rozum, ratować wolę – ratować swoją duszę.