Anna Wasiukiewicz

Problemy wychowawcze – kontakty społeczne

Sprawiedliwość polega na takim usprawnieniu woli, aby człowiek mógł zawsze w swoim postępowaniu respektować prawa innych ludzi. Cnota sprawiedliwości jest najważniejszą cnotą regulującą stosunek jednostki do jej społecznego otoczenia. Wykracza poza indywidualne potrzeby i wychodzi naprzeciw innym ludziom, z którymi człowiek pozostaje w jakiejś zależności. Innymi słowy sprawiedliwość polega na tym aby oddać każdemu to …

Problemy wychowawcze – kontakty społeczne Read More »

Problemy wychowawcze – Brak cnoty męstwa

Męstwo jest cnotą, która ma na celu pobudzać i motywować do wytrwałości, do tego aby człowiek nie cofał się w obliczu trudności, aby niepowodzenia nie powodowały u jego zniechęcenia. Na widok lub w przewidywaniu niebezpieczeństwa rodzi się w człowieku naturalny odruch ucieczki. Męstwo ma za zadanie za pomocą woli i rozumu opanować te pierwsze poruszenia. …

Problemy wychowawcze – Brak cnoty męstwa Read More »

Problemy wychowawcze – brak umiarkowania

Godność osobista odnosi się do świadomości rozumowego charakteru naszej natury, z czego wprost wynika możliwość panowania nad pożądaniami zmysłowymi i kierowania się w działaniu nie tylko popędami i instynktami, ale przede wszystkim czynnikami racjonalnymi, co odróżnia nas od zwierząt. O istnieniu wrodzonej godności osobistej każdego człowieka świadczy wrodzony odruch wstydu, który pojawia się wtedy, gdy …

Problemy wychowawcze – brak umiarkowania Read More »

Problemy wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi.

Wychowanie to praca nad duszą i usprawnianie jej władz jakimi są rozum i wola, oraz kontrolowanie pamięci i wyobraźni. Jest to nauczenie dziecka umiejętności samoregulacji i samokontroli, tak aby nie było podatne na manipulacje i niewłaściwe wpływy otoczenia, aby umiało korzystać z rozumu i panować nad swoimi emocjami, popędami czy nastrojami. Chodzi o ukształtowanie zrównoważonego, …

Problemy wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi. Read More »

Jak ćwiczyć silną wolę

Główną rolę w kształceniu charakteru odgrywa wola. W pierwszej więc kolejności należy nauczyć się „chcieć”, zdecydować się na mocny akt woli. Bez takiego kategorycznego postanowienia praca nad sobą będzie podlegać ciągłym wahaniom, częstym upadkom, a wreszcie zakończy się zniechęceniem. Słabą wolę zatrzymuje pierwsza napotkana przeszkoda, czasami bardzo niewielka. Czasem wystarczy przezwyciężyć tę pierwszą przeszkodę, aby …

Jak ćwiczyć silną wolę Read More »

Rozproszenie

Modna dziś wielozadaniowość jest uznawana za bardzo pożyteczną umiejętność. Czy jednak rzeczywiście człowiek rozproszony na wiele zadań, nieustannie kontaktujący się z wieloma osobami, rozdarty na wiele dążności w wielu kierunkach, zajęty dużą ilością spraw rzeczywiście lepiej funkcjonuje w rzeczywistości, która jak się wydaje taki właśnie tryb narzuca? Człowiek rozproszony zajmuje się wieloma sprawami jednocześnie i …

Rozproszenie Read More »

Rozeznawanie duchów – duch ludzki

Istnieją trzy rodzaje duchów, z którymi człowiek ma do czynienia w swoim życiu: duch Boży, szatański i ludzki. Niezmiernie ważną rzeczą jest umieć odróżniać skąd pochodzą nasze skłonności, pragnienia, motywacje. W tym celu należy bliżej przyjrzeć się działaniu tych trzech rodzajów „Inspiracji”. Na początek duch ludzki, który jeśli się nim kierujemy może wiele szkód wyrządzić …

Rozeznawanie duchów – duch ludzki Read More »

Bezpieczna poradnia

Osoby kierujące się w życiu wiarą i wartościami chrześcijańskimi nie mają w dzisiejszych czasach łatwo. Nierzadko spotykają się z niezrozumieniem świata, co można odczuć szczególnie boleśnie, gdy poszukuje się pomocy – u lekarzy, psychologów czy terapeutów. Obecne na rynku psychoterapie potrafią nie tylko być nieodpowiednie, ale wręcz szkodliwe dla osób wierzących. Wiele metod wywodzi się …

Bezpieczna poradnia Read More »

O dobrych wyborach

Od sprawności naszego rozumu i od stopnia poznania do jakiego nas prowadzi, zależy każda nasza decyzja. Jeżeli rozum jest zagłuszony emocjami i pogubiony w rzeczywistości, będziemy mieli duże trudności z określeniem tego co jest dobre i nasze decyzje nie będą właściwe, czyli nie będą prowadzić do realizacji celów. Same zresztą cele, które będziemy wyznaczać będą …

O dobrych wyborach Read More »