praca nad sobą lektury

Pracujesz nad sobą? Oto lista lektur obowiązkowych

Każdy człowiek, niezależnie od wieku ma w sobie potrzebę rozwoju. Na różnych etapach życia potrzebujemy nieco innego rodzaju motywacji, inaczej wyznaczonych celów, więcej lub mniej włożonego w pracę nad sobą wysiłku. A ponieważ każdy z nas jest inny, to i ta praca nad własnym rozwojem przebiega nieco inaczej. Praca nad silnym charakterem jest niezwykle ważna- jest najlepszą profilaktyką wszelkich problemów psychologicznych. Człowiek o silnej osobowości potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, podejmuje dobre decyzje, radzi sobie ze stresem i trudnymi wydarzeniami. Współczesna psychologia stawia na rozwój osobowy, niestety często proponuje metody mające odniesienie do duchowości wschodniej: medytacje, afirmacje, relaksacje, wizualizacje. Cudze chwalimy i asymilujemy, a swojego nie znamy.

W kulturze o korzeniach chrześcijańskich nie brakuje metod wypracowanych przez wielkich świętych, ojców pustyni, doktorów Kościoła. Od wieków w Kościele Katolickim stawia się na rozwój, dążenie do doskonałości i do świętości. Tyle, że ta nauka nie jest tak modna jak buddyzm czy szamanizm, dlatego powoli zostaje zapomniana nawet w kręgach katolickich. Bliżej dziś niektórym do protestanckiej teologii sukcesu, rozmaitych metod rozwojowych wywodzących się z hawajskiej Huny (coaching), albo przerobionych metod świeckich (12 kroków).

Tymczasem warto sięgać do naszego katolickiego bogactwa i tam szukać inspiracji. Oto lista lektur, w których znajdziemy całą gamę metod dążenia do doskonałości chrześcijańskiej – metod bezpiecznych, bo katolickich z założenia. Metody pracy nad sobą nie ulegają przecież przedawnieniu, tak jak niezmienna pozostaje ludzka natura. Początkującym polecamy listę lektur, napisanych językiem prostym i zrozumiałym, nastawionych na praktykę, na ćwiczenie.

  • św. Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Chrystusa
  • Wawrzyniec Scupoli – Walka duchowa
  • św. Franciszek Salezy – Filotea
  • św. Ignacy Loyola – Ćwiczenia duchowe
  • św. Alfons Maria Liguori – Droga do świętości
  • św. Alfons Maria Liguori- Umiłowanie Jezusa Chrystusa
  • Jacek Woroniecki – Wychowanie człowieka
  • Jacek Woroniecki – Katolicka etyka wychowawcza
  • św. Ludwik z Grenady – Przewodnik grzeszników
  • św. Józef Sebastian Pelczar – Życie Duchowe