Prawnik radzi. POMAGASZ UCHODŹCOM? MOŻESZ ZAPŁACIĆ MNIEJSZY PODATEK

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH.
KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW SĄ KOSZTY WYTWORZENIA LUB CENA NABYCIA RZECZY LUB PRAW, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE JAKO DAROWIZNA ORAZ KOSZTY PONIESIONE Z TYTUŁU NIEODPŁATNEGO ŚWIADCZENIA na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.
DAROWIZNY I NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA – PRZEKAZANE/ŚWIADCZONE W OKRESIE OD 24.02.2022 r. DO 31.12.2022 r.:

➡

Organizacjom NGO

➡

Jednostkom samorządu terytorialnego

➡

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

➡

Podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium RP lub Ukrainy