Psychologia

Manipulacja

Manipulacja to oszukanie rozumu, to celowe wykorzystanie stanu zamroczenia umysłu. Są tacy, którymi manipulować jest łatwiej i tacy, którzy potrafią oprzeć się najbardziej wyrafinowanym manipulacjom. Od czego to zależy? Nasze umysły bywają zaciemnione z różnych powodów. Najważniejsze z nich to: nieumiejętność lub niedostrzeganie potrzeby kontrolowania emocji. Głównym winowajcą jest tutaj lęk, który wymyka się spod …

Manipulacja Read More »

Neutralność

Neutralność światopoglądowa to fikcja – to konstrukt, który usprawiedliwia kierowanie się w codziennym życiu ateizmem. W psychologii współczesnej tę pseudoneutralność podkreśla się na każdym kroku, oczywiście głównie tam gdzie poglądy niebezpiecznie zbliżają się ku chrześcijańskim, a już z pewnością wtedy, gdy ktoś chce w swojej codzienności żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła i dążyć do chrześcijańskiej …

Neutralność Read More »

Męstwo

Męstwo jest cnotą, która ma na celu pobudzać i motywować do wytrwałości, do tego, aby człowiek nie cofał się w obliczu trudności, aby niepowodzenia nie powodowały u jego zniechęcenia. Na widok lub w przewidywaniu niebezpieczeństwa rodzi się w człowieku naturalny odruch ucieczki. Męstwo ma za zadanie za pomocą woli i rozumu opanować te pierwsze poruszenia. …

Męstwo Read More »

Człowiek wyzwolony

Uważa się dziś, że człowiek powinien być wyzwolony, a zarazem się go… zniewala. Człowiek ,,wyzwolony” ma być silny przez to, że pozwala sobie wyrażać swoje potrzeby, opinie, autokreację w sposób nie uwzględniający innych ludzi, dotychczasowej tradycji, zasad kultury, a nawet norm obyczajowych, czy prawnych. Ma być silny i odważny (w swojej opinii), zwłaszcza gdy te …

Człowiek wyzwolony Read More »

Miłość i małżeństwo

MIŁOŚĆ Miłość jest cnotą, która jeszcze bardziej niż sprawiedliwość pozwala człowiekowi wychodzić z granic swojego egoizmu. Wprost przeciwstawia się naszej miłości własnej, która ma źródło w zranieniu naszej natury przez grzech pierworodny. Dlatego też wychowanie do miłości jest sprawą niezwykłej wagi, ale także bardzo trudną. Materializm dzisiejszego świata w znacznym stopniu wypaczył rozumienie miłości. Od …

Miłość i małżeństwo Read More »

Psychologia po katolicku

Jak przekonać współczesnego człowieka , zanurzonego po uszy w materializmie obecnego świata, że posiada duszę? Czym w ogóle jest dusza? To zagadnienie, tak interesujące dla filozofów starożytności i średniowiecza, dziś wydaje się być zupełnie pomijane i traktowane jak relikt zamierzchłej przeszłości. Przeszłość zaś, zwłaszcza w dziedzinie myśli ludzkiej, nie jest już traktowana jak skarbnica mądrości, z której …

Psychologia po katolicku Read More »

Poznanie samego siebie

Poznanie samego siebie jest najistotniejszym warunkiem pracy nad sobą. Ten kto nie zna samego siebie nie może efektywnie pracować nad udoskonaleniem własnego charakteru. Taka osoba łatwo popada w nadmierny optymizm i zarozumiałość, i nie uznaje potrzeby pracy samowychowawczej, albo przeciwnie, popada w zniechęcenie, gdy dostrzega w sobie niemoc i niemożność podjęcia tak trudnego zadania. W …

Poznanie samego siebie Read More »

Myśli natrętne – jak sobie z nimi radzić?

Myśli natrętne w literaturze naukowej zwane inaczej obsesjami oznaczają występowanie niechcianych, uporczywie powracających myśli, wyobrażeń lub impulsów. Jest to w pewien sposób wytwór naszego własnego umysłu, natomiast może dotyczyć sytuacji, zdarzeń lub osób istniejących realnie w rzeczywistości. Jednak ich treść jest w znacznym stopniu wyolbrzymiona lub nieprawdziwa. Podłożem tych obsesji jest przede wszystkim lęk. Myśli …

Myśli natrętne – jak sobie z nimi radzić? Read More »