Centrum Formacji Patriotycznej – ogólne założenia projektu

Podstawowym celem projektu jest kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela, za pomocą oddziaływań o charakterze edukacyjnym i psychologicznym, poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej polskiego dziedzictwa kulturowego. Pragniemy wykorzystać historię narodową jako źródło wartości i wzorców. Tego typu oddziaływania mają na celu zwiększenie świadomości społecznej, a także kształtowanie indywidualnych postaw w oparciu o wzorce osobowe polskich bohaterów i osób szczególnie zasłużonych dla Ojczyzny. Projekt zakłada stworzenie Centrum Formacji Patriotycznej i jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa polskiego w zakresie kształtowania, formowania i korygowania postaw Polaków.

Badania psychologiczne dowodzą, że wielu współczesnych ludzi ma duże problemy z podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie w trudnych warunkach życiowych. Obserwujemy kryzys tradycyjnej rodziny i brak autorytetów. Wielu młodych ludzi ma problemy z określeniem własnej tożsamości, ustaleniem priorytetów i celów życiowych. Zanika przywiązanie do tradycyjnych wartości, zmianie ulega postrzeganie ról męskich i damskich. Rodziny i szkoły nie spełniają dziś wystarczająco swojej funkcji wychowawczej w zakresie budowania mocnego, dojrzałego charakteru i wzmacniania silnej woli. Coraz mniej Polaków dostrzega dziś potrzebę poświęcenia dla drugiego człowieka czy dla społeczności. Zanikają ideały rycerskości i etos pracy. Młodzi ludzie potrzebują dziś bardziej niż kiedykolwiek wskazania im kierunków rozwoju.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pragniemy wpływać na postawy Polaków, odwołując się do najbardziej wartościowych wzorców elit przedwojennych. Pragniemy stworzyć miejsce, które zapewni uczestnikom optymalne warunki do efektywnej pracy nad sobą i pogłębionej refleksji. Ma to być także centrum kulturalne, gdzie odbywać się będą projekcje filmów historycznych i biograficznych, promocja wartościowych publikacji o tematyce historycznej i społecznej, a także wykłady, konferencje i prelekcje z udziałem autorytetów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.

Chcemy zapraszać ludzi reprezentujących rożne dyscypliny, nie tylko naukowców, ale także pasjonatów historii, świadków i osoby zaangażowane w działalność społeczną. Takie oddziaływanie poprzez sztukę, kulturę i edukację ma stanowić znaczne wzmocnienie motywacji w dążeniu do budowania silnego charakteru, a także ma dostarczać wartościowych wzorców osobowych.

Chcemy wykorzystać w naszej pracy między innymi autorytet rotmistrza Witolda Pileckiego, ppłka Łukasza Cieplińskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Teodory Żukowskiej. Będziemy także odwoływać się do postaci naszych świętych rodaków takich jak: ksiądz Jerzy Popiełuszko, Urszula Ledóchowska, Albert Chmielowski, Rafał Kalinowski, Honorat Koźmiński i inni, dla których osobista świętość życia silnie związana była z Polską i polskością.

Kształtowanie postaw w oparciu o największe autorytety będzie wzmacniało oddziaływania psychologiczne, oparte na programie pracy nad sobą, opracowanym w oparciu o dorobek o. Jacka Woronieckiego i jego katolicką etykę wychowawczą. Praca psychologiczna będzie się koncentrowała wokół czterech cnót kardynalnych i będzie pracą nad rozwojem męstwa, umiarkowania, sprawiedliwości i roztropności. (…)

W naszej ofercie znajdzie się także możliwość ustalenia indywidualnego programu pracy nad sobą, dostosowanego dla każdej osoby według potrzeb.

Centrum Formacji Patriotycznej ma więc być miejscem wyjątkowym, w którym będzie panować atmosfera poszanowania dla tradycyjnych, konserwatywnych wartości. (…)

Na zdjęciu: Budynek Centrum