Realizacja projektu Centrum Formacji Patriotycznej – fotorelacja

Pierwsze prace na działce zakupionej w ramach realizacji projektu Centrum Formacji Patriotycznej.
Montaż oczyszczalni ekologicznej.
Prace podczas montażu rur kanalizacyjnych oraz wiercenia studni głębinowej.
Budynek w trakcie przygotowania w hali producenta domów modułowych.
Budynek w dwóch częściach dotarł na miejsce. Trwa jego przeładowanie na drugi samochód ciężarowy, który przewiezie go po grząskim gruncie na teren działki.
Budynek w dwóch częściach dociera na działkę. Za chwilę będzie postawiony na słupach i obie części zostaną ze sobą połączone.
Zmontowany budynek wita pierwszy śnieg.