Męska Formacja

23 listopada odbyło się spotkanie z prezes naszej Fundacji – psycholog Anną Wasiukiewicz dla wszystkich członków i sympatyków Bractwa Przedmurza. Panie były trochę zawiedzione, bo spotkanie było promowane jako wydarzenie „tylko dla mężczyzn”, ale mają już obiecany osobny wykład w marcu.

Spotkanie miało charakter formacyjny i dotyczyło nie tylko zagrożeń związanych ze współczesną psychologią, co zawsze wzbudza największe emocje. Znaczna część wykładu poświęcona była kształtowaniu silnej osobowości, w oparciu o pracę nad sobą. Szczególny nacisk położono na 4 cechy szczególnie ważne w formowaniu męskich, silnych charakterów: męstwa, roztropności, umiarkowania i sprawiedliwości. Temat wydawałoby się dziś zupełnie zapomniany i niemodny, a jednak wywołał duże zainteresowanie. Klasyczny wykład szybko zamienił się w wymianę myśli i doświadczeń. Dyskusja była długa i bardzo owocna.