Formacja patriotyczna- kpt Polesiński

Na spotkaniu przy herbatce (prawie wyłącznie w męskim gronie) dyskutowaliśmy o patriotycznym wychowaniu, autorytetach i osobach, które mogłyby być wzorem dla współczesnego mężczyzny. Na spotkaniu, najwięcej uwagi poświęciliśmy kapitanowi Władysławowi Polesińskiemu, którego postać przybliża wydana niedawno książka „Człowiek mocny Bogiem”. Pozycja ta jest przedrukiem dzieła Saturnina Jarmulskiego w nowym opracowaniu Jana Herbicha.

Kpt. Polesiński to postać niezwykle bliska idei naszej Fundacji – kształtowania silnych charakterów, formowania ludzi mocnych, ofiarnych, odpowiedzialnych za losy swojej rodziny i swojej Ojczyzny. Polesiński propagował ideę człowieka silnego, mężnego, gotowego do największych ofiar dla Boga i dla Ojczyzny, głosząc prelekcje, przemawiając w radio,. Taką idę pragnął przekazać w swoich artykułach pisanych do różnych czasopism, a potem także w wydawanym przez siebie miesięczniku ” Krzyż i Miecz”. Sam był wzorem takiego rycerza- żołnierza, który nie waha się oddać życia dla większego dobra.

Niedzielna dyskusja wkrótce zeszła na tematy dzisiejszych uwarunkowań kulturowych i pomysłów w jaki sposób we współczesnym świecie być człowiekiem mocnym – rycerzem. Okazuje się, że idea silnego , mężnego mężczyzny jest nadal bardzo atrakcyjna dla współczesnych młodych mężczyzn, poszukujących autorytetów i wzorów do naśladowania. Kpt. Polesiński z pewnością może być w tym względzie autorytetem.