Problemy wychowawcze – Brak cnoty męstwa

Męstwo jest cnotą, która ma na celu pobudzać i motywować do wytrwałości, do tego aby człowiek nie cofał się w obliczu trudności, aby niepowodzenia nie powodowały u jego zniechęcenia. Na widok lub w przewidywaniu niebezpieczeństwa rodzi się w człowieku naturalny odruch ucieczki. Męstwo ma za zadanie za pomocą woli i rozumu opanować te pierwsze poruszenia. Jest opanowaniem rodzących się w sposób naturalny uczuć, takich jak strach, odraza, zniechęcenie, zniecierpliwienie, chęć ucieczki i rezygnacji z działania.

Strach jest wrodzonym odruchem i pełni ważną rolę w życiu ostrzegając przed niebezpieczeństwem. Zdarza się jednak często, że przeradza się w lęk, który się uogólnia i paraliżuje wszystkie działania człowieka w życiu codziennym. Taki patologiczny lęk leży u podstaw zaburzeń lękowych, a często także depresyjnych. Wydaje się więc, że ćwiczenie się w cnocie męstwa może mieć duże znaczenie w profilaktyce różnych problemów natury psychologicznej. Ważne jest ćwiczenie się w cnotach pokrewnych męstwu, takich jak cierpliwość i wytrwałość. Cierpliwość pozwala bowiem zapanować nad smutkiem i zniechęceniem i nie pozwolić na wycofanie się z naszych obowiązków. Brak wytrwałości z kolei osłabia motywację i powoduje spadek chęci do jakiegokolwiek działania. Niekorzystny jest również nadmiar wytrwałości w postaci uporu i zawziętości. Upór powodowany pychą lub próżnością może prowadzić do braku elastyczności w działaniu, a także do wielu nieporozumień i braku zgody czy współdziałania z innymi ludźmi tam gdy to jest konieczne.

Problemy z jakimi mamy do czynienia u dzieci, którym brak cnoty męstwa:

 1. zaburzenia lękowe,
 2. nadmierne uleganie złym wpływom otoczenia,
 3. brak własnego zdania, osobowość zależna i uległa
 4. wycofanie, szybkie zniechęcanie
 5. depresja, brak motywacji
 6. niepodejmowanie wyzwań (często w szkole postrzegane jako lenistwo lub brak ambicji)
 7. brak kręgosłupa moralnego, częste kłamstwa, unikanie odpowiedzialności
 8. nie radzenie sobie z poczuciem winy
 9. konflikty z rówieśnikami albo wycofanie z kontaktów społecznych

Jak wychowywać do męstwa?

 1. treningi sportowe, zwłaszcza sporty walki,
 2. sporty wiążące się z ryzykiem lub bólem – uczą pokonywać lęk, wzmacniają pewność siebie, uczą umiejętności kontrolowania stresu
 3. wzorzec męski, spędzanie czasu sam na sam z tatą, tzw. męskie zabawy
 4. ćwiczenie się w cierpliwości
 5. opanowanie odruchu użalania się i roztkliwiania nad sobą, przeceniania swojego cierpienia, narzekania na własną dolę
 6. pilnowanie, aby rozpoczęte czynności doprowadzać do końca
 7. uczenie, że zawsze należy podejść do rozwiązania problemów, zamiast uciekać
 8. wskazywanie różnych sposobów rozwiązywania problemów
 9. zachęcanie do stawiania sobie ambitnych celów
 10. wspieranie w działaniu, nie blokowanie pomysłów dziecka i jego kreatywności

W wychowaniu do męstwa niezmiernie ważne jest aby nie ograniczać nadmiernie aktywności dziecka i nie przekazywać mu własnych lęków. Dlatego ważnym aspektem pracy wychowawczej jest praca nad sobą. Najważniejsze jest to, aby własnym przykładem pokazywać dziecku, jak ważna jest wytrwałość w dążeniach do celu, jak należy bronić własnych przekonań czy wartości i jak radzić sobie na co dzień z rozwiązywaniem problemów.