Anna Wasiukiewicz

Psycholog radzi. CEL, EMOCJE, PRZEMĘCZENIE

CEL Podstawą każdej motywacji jest dobrze wyznaczony cel. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym ale każde działanie człowieka jest działaniem celowym. Im bardziej cel do jakiego dążymy jest dla nas atrakcyjny i wartościowy, tym silniejsza motywacja do pracy nad jego osiągnięciem. Kiedy zaczynamy tracić motywację, co nie jest niczym dziwnym i nie powinno …

Psycholog radzi. CEL, EMOCJE, PRZEMĘCZENIE Read More »

Psycholog radzi. EMPATIA, DYSTANS, MOTYWACJA

EMPATIA Empatia to wewnętrzna motywacja każdego wolontariusza. To nie tylko współczucie dla tych którym pomagasz, ale współodczuwanie z nimi, wewnętrzne otwarcie na ich problemy, zrozumienie dla ich przeżyć i trudności. Ludzie empatyczni działają z większym zapałem i gorliwością w służbie drugiemu człowiekowi. Potrafią lepiej okazać wsparcie, wejść w bliższą relację, skuteczniej pomagać. Otwarcie na potrzeby …

Psycholog radzi. EMPATIA, DYSTANS, MOTYWACJA Read More »

Wsparcie dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy

Polacy ruszyli na pomoc Ukrainie i wielu z nich zaangażowało się w wolontariat, niektórzy pomagają na przejściach granicznych i w punktach tymczasowego zakwaterowania dla uchodźców, a inni przyjmują potrzebujące rodziny u siebie w domu. Zaangażowanie Polaków jest ogromne, ale nie wolno zapominać, że praca wolontariusza wiąże się z dużym obciążeniem i wymaga odpowiedniego przygotowania. Niemal …

Wsparcie dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy Read More »

Uchodźcy w takim miejscu zapomnieli na chwilę o wojnie

Psychologiczna pomoc jest równie ważna jak wsparcie materialne. Przekonujemy się o tym na co dzień udzielając porad telefonicznych. Teraz, gdy sytuacja na Ukrainie jest coraz bardziej dramatyczna, zaczynamy wychodzić z naszą pomocą do osób bezpośrednio potrzebujących pomocy – uchodźców i wolontariuszy, którzy się nimi opiekują. Staramy się działać w każdy możliwy sposób, oferując nasze wsparcie, …

Uchodźcy w takim miejscu zapomnieli na chwilę o wojnie Read More »

Męstwo

Męstwo jest cnotą, która ma na celu pobudzać i motywować do wytrwałości, do tego, aby człowiek nie cofał się w obliczu trudności, aby niepowodzenia nie powodowały u jego zniechęcenia. Na widok lub w przewidywaniu niebezpieczeństwa rodzi się w człowieku naturalny odruch ucieczki. Męstwo ma za zadanie za pomocą woli i rozumu opanować te pierwsze poruszenia. …

Męstwo Read More »

Miłość i małżeństwo

MIŁOŚĆ Miłość jest cnotą, która jeszcze bardziej niż sprawiedliwość pozwala człowiekowi wychodzić z granic swojego egoizmu. Wprost przeciwstawia się naszej miłości własnej, która ma źródło w zranieniu naszej natury przez grzech pierworodny. Dlatego też wychowanie do miłości jest sprawą niezwykłej wagi, ale także bardzo trudną. Materializm dzisiejszego świata w znacznym stopniu wypaczył rozumienie miłości. Od …

Miłość i małżeństwo Read More »

Psychologia po katolicku

Jak przekonać współczesnego człowieka , zanurzonego po uszy w materializmie obecnego świata, że posiada duszę? Czym w ogóle jest dusza? To zagadnienie, tak interesujące dla filozofów starożytności i średniowiecza, dziś wydaje się być zupełnie pomijane i traktowane jak relikt zamierzchłej przeszłości. Przeszłość zaś, zwłaszcza w dziedzinie myśli ludzkiej, nie jest już traktowana jak skarbnica mądrości, z której …

Psychologia po katolicku Read More »

Poznanie samego siebie

Poznanie samego siebie jest najistotniejszym warunkiem pracy nad sobą. Ten kto nie zna samego siebie nie może efektywnie pracować nad udoskonaleniem własnego charakteru. Taka osoba łatwo popada w nadmierny optymizm i zarozumiałość, i nie uznaje potrzeby pracy samowychowawczej, albo przeciwnie, popada w zniechęcenie, gdy dostrzega w sobie niemoc i niemożność podjęcia tak trudnego zadania. W …

Poznanie samego siebie Read More »

Nasze najbliższe plany

Fundacja Dobrej Rady rozwija skrzydła. Chcecie wiedzieć, co czeka nas w 2023 roku? Wydarzenia w Centrum Formacji Patriotycznej W ciągu ostatnich dwóch lat od powstania Fundacji Dobrej Rady udało nam stworzyć Centrum Formacji Patriotycznej – miejsce, w którym schronienie może znaleźć każdy, kto czuje się zagubiony. To tutaj odbywać się będą warsztaty z psychologii klasycznej …

Nasze najbliższe plany Read More »