Anna Wasiukiewicz

Psychologia w walce z Kościołem Katolickim

Psychologia współczesna to narzędzie rewolucyjne, mające służyć zburzeniu tych resztek porządku, jaki jeszcze pozostał w zachodnim świecie. Jest to  narzędzie skierowane szczególnie przeciwko Kościołowi Katolickiemu, który od wieków stoi na straży moralności i w wielu kwestiach pozostaje  nieugięty. Od zawsze bronił życia, rodziny, a zakazując antykoncepcji stał na straży rozwoju demograficznego. Kościół był dla wielu …

Psychologia w walce z Kościołem Katolickim Read More »

Konsekwencje błędów współczesnej psychologii

„Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię,  odsłoni tajemnicę bezbożności, pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy…  Największym oszustwem religijnym jest oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego …

Konsekwencje błędów współczesnej psychologii Read More »

Ograniczenia i błędy współczesnej psychologii

REDUKCJONIZM  Victor Frankl, znany psycholog ze szkoły wiedeńskiej, twórca logoterapii i psychologii egzystencjalnej, jako jeden z niewielu dostrzegał we współczesnej psychologii i psychoterapii błąd redukcjonizmu. Podawał bardzo sugestywny  przykład z postrzeganiem szklanki. Cień szklanki rzutowany na płaszczyznę, może przybierać albo kształt koła, albo prostokąta, w zależności od tego jak  umieścimy źródło światła. Ale przecież szklanka …

Ograniczenia i błędy współczesnej psychologii Read More »

Psychologia Racjonalna

Czym jest psychologia racjonalna? Psychologia racjonalna nie jest dziedziną nową, korzeniami sięga bowiem filozofii klasycznej i nawiązuje do koncepcji Arystotelesa, przez wielu badaczy uznawanego za prawdziwego ojca psychologii. Opiera się w dużej mierze na pismach św. Tomasza z Akwinu. Trudno znaleźć bardziej racjonalne podstawy filozoficzne dla naszych rozważań. Realizm, obiektywizm i uniwersalizm to najważniejsze, a …

Psychologia Racjonalna Read More »